วิธีคิดแบบผู้ประกอบการมีอะไรบ้าง

รู้จัก Mindset ที่ผู้ประกอบการต้องมี! สำหรับธุรกิจในยุคนี้

ไม่ว่าคุณคือเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ หรือธุรกิจขนาดเล็ก SME แต่สิ่งหนึ่งที่คุณควรมีในการช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ นั่นก็คือการสร้าง Mindset ในการเป็นผู้ประกอบการที่ดี แต่แนวคิดที่ว่านี้จะมีอะไรบ้าง เราได้รวบรวมวิธีคิดแบบผู้ประกอบการมาฝากกัน

บอกต่อ 7 Mindset ที่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลควรมี

1. มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการที่สำคัญอย่างแรกเลยก็คือ การมีวิสัยทัศน์ (Vision) หรือการกำหนดทิศทางให้แก่องค์กรหรือธุรกิจของคุณอย่างชัดเจน ทำให้องค์กรมีจุดหมายที่ชัดว่า เรากำลังทำเพื่ออะไร? มีเป้าหมายอะไร? ที่นอกจากจะทำให้คนภายในองค์กรรู้ว่าควรทำอะไรแล้ว ยังช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในอนาคตไปพร้อมกับวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนั่นเอง

2. มีความคิดริเริ่มที่จะทำบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเอง

เมื่อโลกเรามีการปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลมากขึ้น ธุรกิจทั้งหลายก็เช่นกัน การมีความคิดริเริ่มหรือความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ที่จะทำสิ่งใหม่ ๆ หรือมีแผนธุรกิจใหม่ ๆ จะช่วยให้คุณปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างสบาย แถมได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาดในยุคใหม่อีกด้วย

3. รับความเสี่ยงได้

เพราะการบริหารธุรกิจมักจะมาพร้อมความเสี่ยงเสมอ ซึ่ง Mindset ของผู้ประกอบการที่ดี คือการยอมรับความเสี่ยงในการทำธุรกิจให้ได้ และควรเตรียมความพร้อมเอาไว้ เพราะความไม่แน่นอนทางธุรกิจก็เหมือนดาบสองคม ที่สามารถเกิดและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หากคุณสามารถปรับกลยุทธ์องค์กร หรือจัดการกับความเสี่ยง ให้องค์กรสามารถปรับตัวรับมือได้ทัน ก็จะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถบริหารงานได้อย่างราบรื่น แถมยังสามารถพัฒนาต่อยอดแนวคิดทางธุรกิจไปมากมายได้อีกด้วย

4. มีความเป็นผู้นำสูง

ภาวะการเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้เกิดจากความอาวุโส อายุการทำงาน หรือตำแหน่งงาน แต่ผู้นำที่ดีควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน วิสัยทัศน์ และแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการที่กว้างไกล นำพาให้ผู้ตามหรือพนักงานในองค์กรก้าวไปข้างหน้า รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพของผู้ตามให้ดียิ่งขึ้น และสนับสนุนให้พวกเขากลายเป็นผู้นำที่ดีได้ในอนาคตนั่นเอง

รวมแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการที่สำคัญในยุคดิจิทัล

5. มีวินัยสูง โดยเฉพาะเรื่องการทำงานและเรื่องการเงิน

อีกหนึ่งวิธีคิดแบบผู้ประกอบการที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่าย ๆ นั่นก็คือการมีวินัยสูง โดยเฉพาะเรื่องการทำงานและเรื่องการเงิน ที่ควรบริหารจัดการให้เป็นระเบียบ มีแบบแผน และปฎิบัติตนไปในทิศทางที่ถูกต้อง ที่นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวคุณเองและตัวองค์กรแล้ว ยังช่วยลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการบริหารองค์กรอีกด้วย

6. รับฟังผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น

ผู้นำที่ดีจะเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยเช่นกัน ต้องฟังเป็นและถามเป็น รวมทั้งพยายามเข้าใจผู้อื่น ซึ่ง Mindset การเป็นผู้ประกอบการที่ดีในข้อนี้ จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเพิ่ม และทุกคนในองค์กรต่างเข้าใจแนวคิดและวิธีการทำงานของกันและกันมากขึ้น

7. มีความละเอียด คิดรอบด้าน

หากคุณบริหารเก่งแค่ไหน แต่ไม่มีความละเอียดรอบคอบ หรือฝึกให้ตัวเองเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดรอบด้าน ก็อาจจะทำให้คุณพลาดโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตได้ เราขอแนะนำให้คุณลองมองให้รอบด้าน มองในมุมที่ไม่เคยมองมาก่อน พยายามทำความเข้าใจและใส่ใจลึกลงไปในรายละเอียดเหล่านั้น คุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด แถมช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาใหม่ ๆ ได้เช่นกัน

เรียนรู้แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ได้ที่ The iCon Academy

ที่ The iCon Academy เราไม่ได้สอนแค่ทักษะหรือวิชาชีพในการประกอบธุรกิจเท่านั้น แต่เรายังพร้อมช่วยคุณสร้าง Mindset ในการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น มาร่วมเรียนรู้วิธีคิดแบบผู้ประกอบการที่สำคัญ ให้คุณปรับตัวและรับมือกับยุคดิจิทัล บริหารอย่างมืออาชีพ ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง สามารถก้าวไปถึงจุดหมายที่คุณตั้งใจเอาไว้ได้!